menu×
İnsan Kaynakları Politikamız
2008 yılında sektördeki yolculuğuna başlayan Marca Makina cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ayrımı gözetmeksizin çalışanlarına eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine inanır. 

Motivasyonu ve performansı yüksek, gelişmeye açık, şirket hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve şirket kültürünü benimsemiş insan gücü oluşturmayı ilke edinirken aynı zamanda çalışanlarına huzurlu, nitelikli, mutlu ve sıcak bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler. 
×